Visie

EEN FRISSE KIJK OP WONEN EN LEVEN

EEN ANDERE KIJK OP WONEN IS BROODNODIG
Onze manier van wonen komt meer en meer onder druk te staan. Elk gezin zijn eigen huisje, tuintje, boompje blijft niet langer haalbaar. Onze huidige woonstijl gebruikt onbeleefd veel kostbare ruimte, legt een grote druk op het milieu en creëert er bovendien bijzonder weinig sociale meerwaarde mee. Cohousing Kempen denkt niet alleen dat het anders moet, maar is er heel zeker van dat het ook anders – en vooral veel beter – kan.

WIE ZIJN WIJ?
Een groep enthousiaste believers, die op mensenmaat groeit.

Profiel van onze groep:
• verschillende generaties (van twintigers tot zestig plussers, en alles daartussen en natuurlijk ook kinderen)
• alleenstaanden met en zonder kinderen, gezinnen met kinderen, partners
• doodgewone mensen die een droom delen en de uitdaging aangaan om hem ook samen te realiseren
• warm en open en dat graag in balans met nuchter en zakelijk, worstelend met een goed evenwicht tussen proces en taak

WAT IS COHOUSING?
Gedaan met twijfelen over het dilemma of de voordelen van gemeenschappelijk wonen wel opwegen tegen het verlies van de privacy van het eigen huis. Cohousing combineert het beste van beide werelden. Een eigen woonunit zorgt voor de noodzakelijke privacy terwijl gedeelde gemeenschappelijke voorzieningen de ontwikkeling van een zorgzame leefgemeenschap stimuleren. Als het goed is heeft het de voordelen van een fijn dorp, eentje dat zich niet afzet tegen de boze buitenwereld, maar de wereld integendeel met open vizier en eigen engagementen tegemoet treedt.
Meer delen is om vele redenen duurzaam en bij verstandig beheer is het ook zeer betaalbaar.

ONZE KEUZE: RESOLUUT ECOLOGISCH
Cohousing kan met minder ruimte meer wooncomfort realiseren, prima voor een kleinere ecologische voetafdruk. Ongelofelijk hoeveel kennis en expertise een groep kan verzamelen om slimme en vernieuwende keuzes te maken. Het vraagt veel tijd en energie, maar het draagt ons ook.
DuurzaamSAMENHORIGHEID EN VERBINDING: SOCIAAL ZONDER AARZELEN
We bouwen niet alleen een huis om in te wonen maar zorgen dat het ook voor iedereen een thuis kan worden. Cohousing betekent investeren in elkaar, samen zorgen dat het huis een thuis wordt. Dat vraagt tijd en energie om te overleggen hoe dat voor iedereen op een goede manier kan.
veerkrachtGEPRIKKELD?
Lees onze uitgebreide visietekst.
Ben je nog altijd gecharmeerd na je lectuur?
Straffer nog: overweeg je een eerste date met ons?

info@cohousingherentals.be

Wij kijken er alvast naar uit!