Beslissing ivm Proefomgeving verwacht einde 2017

DE ARK diende voor Land van Aa een aanvraag in, in het kader van de Proefomgeving voor experimentele woonvormen. Danzij dit Vlaamse decreet konden initiatieven eenmalig afwijkingen aanvragen van de huidige regelgeving om te kunnen experimenteren. Via de geselecteerde projecten hoopt de Vlaamse overheid de komende jaren beter te leren op welke wijze de wetgeving […]