Charter

ALGEMEEN

De ARK wil op de site Schorvoort een cohousingproject realiseren.

De site Schorvoort is gelegen op fietsafstand van de stadskern, en is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. De site ligt in de stadsrand en wordt omringd door verschillende woonwijken. Maar ook groen is vlakbij. De site zelf wordt doorsneden door de Schorvoortloop en even verder zuidwaarts start een groot open landbouwgebied (Waterheide).

Gemeenschappelijk wonen heeft vele voordelen. Een praktische meerwaarde omdat je voorzieningen deelt met medebewoners. Een economisch voordeel omdat je kosten deelt. Een ecologisch voordeel omdat je compacter woont, energie spaart, klimaatneutraal woont en er groen en open ruimte overblijft.

DE ARK initieert dit project maar werkt hiervoor van begin af aan samen met de potentiële toekomstige bewoners in een participatief proces. Co-productie is hierbij essentieel om zo goed mogelijk te voldoen aan de wensen en behoeften van de potentiële bewoners

DOEL

We willen een intergenerationeel cohousingproject realiseren waar jong en oud zich thuis kan voelen, een eigen woonplek vinden en gemeenschappelijk voorzieningen delen, die we gezamenlijk beheren.

We willen een cohousingproject realiseren, met een mix van betaalbare grotere en kleinere woningen. Met kwaliteitsvolle huur- en koopwoningen, op maat van de bewoners.

We willen levenslang wonen met aandacht en ‘zorg’ voor elkaar. De woningen en de woonomgeving zijn basistoegankelijk en eventueel aanpasbaar voor iedereen.

We willen ecologisch en compact wonen vanuit een mens- en milieuvriendelijke inspiratie. We streven naar een zo ecologisch mogelijke wijk met energiezuinige woningen. En dit in functie van de beschikbare technologie en de financiële haalbaarheid.

Ieder draagt naar eigen vermogen zijn of haar steentje bij. We gaan met elkaar om in een open en op een respectvolle manier.