DE ARK, bewoners en begeleiders: samen pioniers

Cohousing Land van Aa is het eerste cohousing-project in Vlaanderen dat wordt gerealiseerd door een sociale huisvestingsmaatschappij met inspraak van de toekomstige bewoners. Stad Turnhout, Samenhuizen vzw, Vormingplus Kempen en Spacelab begeleiden het project. DAM Architecten werd geselecteerd om het ontwerp te maken.

Momenteel zijn een tiental gezinnen betrokken van verschillende leeftijden, alleenstaanden en samenwonenden of gehuwden, met en zonder kinderen.

Specifiek voor ons project is dat de woningen sociale huur- en koopwoningen zullen zijn. Om in aanmerking te komen voor deze woningen gelden bepaalde inkomensvoorwaarden.

Momenteel komen we als bewonersgroep eenmaal per maand samen. In de nabije toekomst zullen we ook een aantal werkgroepen opstarten.