Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


start

Wat is gemeenschappelijk wonen?

Hier vind je de algemene definitie van gemeenschappelijk wonen. In Vlaanderen worden op dit ogenblik de overkoepelende termen 'samenhuizen' en 'woongemeenschap' gebruikt voor de verschillende vormen van gemeenschappelijk wonen. Hiervan afgeleid spreken we over samenhuizen (samen een woongemeenschap bewonen) en samenhuizers (de mensen die er samen wonen).

Types gemeenschappelijk wonen

We maken een onderscheid tussen het delen van 1 woning onder hetzelfde dak, zoals bij een gemeenschapshuis of woongroep, en projecten waarbij verschillende woningen samen collectieve voorzieningen hebben, zoals bij centraal wonen en cohousing.

Bewoners kunnen zelf ook bijzondere accenten geven aan hun woongemeenschap.

 • senior samen huizen
 • ecologisch
 • spiritueel
 • zorgfunctie

Waarom gemeenschappelijk wonen?

Mensen kiezen voor samenhuizen omwille van praktische, sociale, ecologische en financiële voordelen. Daarnaast kan gemeenschappelijk wonen ook een fysiek-ruimtelijke meerwaarde creëren.

Deze woonvormen hebben ook mogelijke nadelen.

Hoe begin je eraan?

Bij het groeiproces van een woongemeenschap ben je op veel vlakken actief. Je bent bezig met een groep, met een visie, een gebouw of terrein, het ruimtelijk ontwerp, een juridische en financiële structuur tijdens de ontwikkeling, het aantrekken van professionele hulp, de communicatie intern en naar buitenuit, en met organisatie en overzicht van het hele ontwikkelingsproces.

VISIE :

 • visie & concept
 • ontwikkelingstraject

GROEP :

 • groepsorganisatie
 • groepsdynamiek
 • juridische structuur (VZW ; VME ; COOP ; andere)
 • financiële aspecten

SITE :

 • terrein of gebouw
 • ontwerp
 • bouw

PROFESSIONALS : Ook professionals, zoals architect, notaris en groepsbegeleider, dragen bij aan het welslagen van je project.

 • begeleider gemeenschappelijk wonen : trajectbegeleider(of ‘cohousing'-coach) ; groepsproces begeleider (of groeps-coach) ; bouw begeleider (of assistent-bouwheer)
 • juridisch-financieel : notaris; jurist ; financieel advies
 • bouwberoepen : architect ; aannemer

ANDERE ACTOREN : De lokale en andere overheden spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van nieuwe (vooral grotere) initiatieven. Sociale huisvestingsactoren kunnen in de toekomst betrokken zijn bij de uitbouw van betaalbaar gemeenschappelijk wonen. Projectontwikkelaars kunnen ook een rol spelen. Bij sociale huisvesting en projectontwikkelaars is het zoeken naar het behoud van het aspect zelfontwikkeling.

 • lokale overheid
 • stedenbouw
 • sociale huisvesting
 • projectontwikkelaar

Eens je er woont...

Je hebt een juridische structuur nodig bij bewoning. Naargelang het type woongemeenschap heb je als bewoner een bepaald statuut. De integratie in de ruimere buurt kan een aandachtspunt zijn.

Toolbox

Allerhande tools kunnen nuttig zijn bij de realisatie en/of organisatie van je woongemeenschap. Hier vind je schema's en checklists, handleidingen, spelletjes lijsten, enz …

 • tools voor groepswerking
 • tools voor ontwerp
 • tools voor financiële planning
 • tools voor zoeken van een site
 • tools voor besluitvorming
 • tools voor projectvoering
 • tools voor visie ontwikkeling
 • tools andere

disclaimer

start.txt · Laatst gewijzigd: 2014/12/31 10:48 door luk